Thông tin từ Cục Sở hữu trí tuệ cho hay: Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản đã có thông báo vải thiều Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình đưa vải thiều vào Nhật Bản cũng như mở đường thúc đẩy bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho các nông sản Việt khác tại thị trường khó tính này.Trên Cổng thông tin của Phòng Sở hữu trí tuệ-Cục Công nghiệp thực phẩm Nhật Bản mô tả rõ từ đặc tính đến đặc điểm địa lý, đặc thù, quy trình canh tác vải thiều Lục Ngạn.
Cụ thể, so với trái vải tại các vùng canh tác khác của Việt Nam thì trọng lượng trái vải Lục Ngạn nặng hơn ít nhất 10%, chiều cao trung bình từ dưới lên trên của quả dài hơn ít nhất khoảng 11%, hàm lượng đường tổng trung bình cao hơn khoảng 2-5%…