Vào ngày 11/9/2023, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổ chức Phát triển Công nghiệp của Liên hợp quốc (UNIDO) đã hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tổ chức một Hội thảo quan trọng mang tên “Nâng cao Năng lực Tuân thủ Tiêu chuẩn và Chất lượng trong Chuỗi Giá trị Trái cây Việt Nam để Thúc đẩy Xuất khẩu.”

Screenshot 1 5

Hội thảo này đã diễn ra trong bối cảnh của Chương trình Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam (GQSP Việt Nam), với mục tiêu nâng cao khả năng cạnh tranh và tính bền vững của ngành xuất khẩu trái cây nhiệt đới của Việt Nam.

Bà Lê Thị Thanh Thảo, đại diện của Tổ chức UNIDO tại Việt Nam, đã chia sẻ rằng ngày nay, các nhà xuất khẩu ở các nước đang phát triển vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức đáng kể khi cố gắng đáp ứng và tuân thủ các yêu cầu của thị trường quốc tế. Các rào cản kỹ thuật trong thương mại, cùng với các thủ tục kéo dài và từ chối tại các cửa khẩu, do không tuân thủ các yêu cầu của thị trường, có thể dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể cho các nhà sản xuất.

Để đảm bảo khả năng tiếp cận thị trường quốc tế và tham gia vào thị trường toàn cầu, việc tuân thủ các tiêu chuẩn và chứng minh tính phù hợp là vô cùng quan trọng. Hội thảo đã nhằm mục đích tổng quan hóa tình hình tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng của trái cây xuất khẩu từ Việt Nam, chia sẻ kết quả của dự án “Nâng cao Năng lực Tuân thủ Tiêu chuẩn Chất lượng trong Chuỗi Giá trị Xoài và Bưởi tại Đồng bằng Sông Cửu Long” giai đoạn 2020 – 2023, và đánh giá hoạt động phối hợp và hỗ trợ kỹ thuật trong việc phát triển ngành trái cây cho giai đoạn tiếp theo của dự án.

Hội thảo cũng đã tạo ra cơ hội tốt để tăng cường sự kết nối và trao đổi thông tin giữa các bên liên quan trong ngành trái cây, Chính phủ, các nhà cung cấp dịch vụ và các tổ chức quốc tế liên quan đến chuỗi giá trị trái cây. Nó đã cung cấp các giải pháp khả thi và từ đó đề xuất các chính sách ngành phù hợp để đáp ứng mục tiêu phát triển ngành trái cây mà Chính phủ đã đề ra.

Tại hội thảo, UNIDO và Bộ NN&PTNT đã giới thiệu giai đoạn 2 của dự án Chương trình Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam. Giai đoạn này sẽ phát triển dựa trên thành tựu của giai đoạn 1, mở rộng quy mô, và điều chỉnh các biện pháp can thiệp và mô hình đã phát triển cho nhiều ngành trái cây nhiệt đới tại Việt Nam. Mục tiêu của dự án là tăng cường khả năng cạnh tranh và tính bền vững của xuất khẩu trái cây nhiệt đới của Việt Nam thông qua việc đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm, cải thiện chất lượng và tuân thủ tiêu chuẩn để đáp ứng yêu cầu của thị trường hiện đại.

Báo cáo của UNIDO cũng đã chỉ ra rằng trong 10 năm từ 2010 đến 2020, có một số trường hợp sản phẩm nông sản và thức ăn chăn nuôi xuất khẩu từ Việt Nam bị từ chối tại các thị trường quốc tế như Úc, Trung Quốc, EU, Nhật Bản và Mỹ. Các nguyên nhân chính là nhiễm khuẩn và vấn đề kiểm soát vệ sinh. Hội thảo đã đề xuất các biện pháp cụ thể để cải thiện năng lực kỹ thuật và tuân thủ tiêu chuẩn, cũng như để giải quyết các nguyên nhân gây từ chối nhập khẩu.

Nhìn chung, hội thảo đã tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam, đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn và tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành trái cây nhiệt đới trong thị trường quốc tế.