Screenshot 1 11 Tại một hội thảo diễn ra ngày 25/12, ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT TP Hà Nội, đã chỉ ra những khó khăn trong phát triển kinh tế nông nghiệp ở các tỉnh phía Bắc. Ông nhấn mạnh vấn đề sản xuất nông sản theo chuỗi giá trị còn yếu, phụ thuộc vào thị trường truyền thống và thói quen tiêu dùng thịt nóng của người dân.

Ông Tường cũng đề cập đến tầm quan trọng của việc khai thác đặc sản vùng miền và ẩm thực Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Ông nhấn mạnh việc nông dân cần tham gia mạnh mẽ hơn trong việc phát huy giá trị lịch sử văn hoá, đặc trưng vùng miền. Hà Nội đã đưa vấn đề này vào quy hoạch phát triển Thủ đô.

Ông Đỗ Ngọc Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh, và ông Võ Văn Thuận, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Củ Chi (TP. HCM), đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy tiêu thụ nông sản nội địa và cần cơ chế chính sách phù hợp để hỗ trợ nông dân. Họ chỉ ra sự cần thiết của việc có kế hoạch tổng thể và dự báo tình hình cho nông dân.

Tại tổ thảo luận số 5, các đại biểu như ông Lã Văn Đoàn từ Bắc Giang và bà Nguyễn Thị Vĩnh An từ Tuyên Quang đã bàn luận về chỉ tiêu tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân và cách thức quản lý nguồn quỹ này. Họ đề xuất cần có định hướng rõ ràng và quy định cụ thể về quản lý nguồn quỹ, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Nhà nước cung cấp vốn điều lệ.

Ông Vũ Văn Thắng từ Hưng Yên nhìn nhận rằng, Quỹ Hỗ trợ nông dân cần tăng trưởng để cải thiện đời sống và sản xuất của nông dân, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa khu vực nông nghiệp với các khu vực khác.