Để ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp và nâng cao giá trị sản phẩm, huyện Thuận Châu đã tiến hành nhiều hoạt động hiệu quả trong những năm qua. Ông Lò Văn Thỏa, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, cho biết rằng huyện đã thực hiện những biện pháp sau:Screenshot 1 9

  1. Hướng dẫn ứng dụng khoa học kỹ thuật: Huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn bà con nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật để cải tạo vườn tạp và sản xuất nông nghiệp.
  2. Chính sách hỗ trợ: Huyện đã triển khai các chính sách hỗ trợ nông dân sản xuất ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ.
  3. Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt và chăn nuôi: Huyện đã hướng dẫn nhân dân trồng cây như dứa, chanh leo, rau chân vịt, cây khôi nhung, cây gừng trâu, cây vừng đen, sản xuất lúa, cây dược liệu và đã xây dựng các mô hình nông nghiệp tiêu biểu. Điều này đã giúp tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.
  4. Chuỗi sản xuất: Huyện đã hình thành 11 chuỗi sản xuất theo chuỗi giá trị, liên quan đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm, bao gồm các sản phẩm như xoài, cam, bơ, thanh long ruột đỏ, chanh leo, nhãn, khoai sọ, nhãn hữu cơ, cà phê, rau quả.
  5. Chứng nhận và xuất khẩu: Nhiều cơ sở trồng trọt đã được cấp Giấy chứng nhận VietGAP và mã số vùng để xuất khẩu sản phẩm nông sản sang các thị trường quốc tế như Mỹ, EU, Úc, DuBai, Nhật Bản, Trung Quốc và nhiều nơi khác.
  6. Nông nghiệp hữu cơ: Huyện đã phát triển nông nghiệp hữu cơ bằng cách áp dụng phân bón hữu cơ và các phương pháp hữu cơ khác trong sản xuất nông nghiệp.
  7. Quản lý bằng công nghệ: Huyện đã ứng dụng hệ thống thông tin địa lý toàn cầu (GIS), ảnh vệ tinh và công nghệ khác trong quản lý và bảo vệ rừng.

Nhờ những giải pháp này, nông nghiệp tại Thuận Châu đã có sự phát triển tích cực, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, giảm sử dụng thuốc BVTV, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời nâng cao chất lượng nông sản và an toàn thực phẩm.