Vú sữa

Hải Dương: Vú sữa An Lăng mất mùa, được giá

Mùa vú sữa chín thường kéo dài từ tháng 2 đến tháng 5 âm lịch.