VietGAP

HTX Nông nghiệp Phước Thể: Lúng túng đầu ra cho rau VietGAP

Trên đường vào UBND xã Phước Thể (huyện Tuy Phong), tôi vô tình nhìn thấy

Thanh Hà tập huấn kỹ thuật chăm sóc vải thiều

Phòng NN&PTNT huyện Thanh Hà vừa phối hợp với Trung tâm dịch vụ NN huyện