Sóc Trăng

Hỗ trợ nông dân Vĩnh Châu tiêu thụ hành tím.

Nông dân trồng hành tím ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, đang đứng