Mận

Phương án tiêu thụ lê Tai Nung ở Si Ma Cai

Chỉ còn ít ngày nữa sẽ vào chính vụ thu hoạch lê ở vùng cao