Hải Dương

Hải Dương: Vú sữa An Lăng mất mùa, được giá

Mùa vú sữa chín thường kéo dài từ tháng 2 đến tháng 5 âm lịch.

Hải Dương: Doanh nghiệp sẵn sàng thu mua vải thiều xuất khẩu

Khác với vụ vải năm 2020 các trà vải năm nay thu hoạch gối nhau

Thanh Hà tập huấn kỹ thuật chăm sóc vải thiều

Phòng NN&PTNT huyện Thanh Hà vừa phối hợp với Trung tâm dịch vụ NN huyện

Nông sản An Tâm chung tay hỗ trợ tiêu thụ bắp cải Hải Dương

Hiện nay, theo ước tính Hải Dương CÒN TỒN KHOẢNG HƠN 4.000 TẤN BẮP CẢI