Giấm

Giấm Kim Ngân xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang châu Âu

Ngày 25/7, sản phẩm tỏi ngâm giấm ớt của Công ty TNHH Thương mại Ngân

Giấm vải, giấm táo xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Sau thời gian chào hàng, tìm kiếm, kết nối thị trường, Công ty TNHH Thương