Gạo nếp

Dẻo thơm hương nếp cái hoa vàng Phì Điền – Lục Ngạn

Hiện nay, đặc sản nếp Phì Điền của Lục Ngạn đã có mặt tại một