Screenshot 1 10 Nông nghiệp vẫn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế và xã hội của tỉnh Quảng Ngãi. Tỉnh này đang dần hướng tới một nền nông nghiệp bền vững và thân thiện với môi trường. Dưới đây là một số thành tựu đáng chú ý:

  • Vào năm 2020, giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi đạt 8.598 tỷ đồng (so với năm 2010), tăng 35% so với năm 2010, với sự đóng góp chủ yếu từ các huyện Tư Nghĩa, Bình Sơn và Mộ Đức.
  • Tỉnh Quảng Ngãi đã phát triển sản phẩm nông nghiệp hữu cơ như lúa ở Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, Bình Sơn; rau ở Tư Nghĩa và Bình Sơn, và cũng đang thực hiện các dự án như trồng khoai lang, tỏi voi Nhật, nấm ở Mộ Đức; măng tây ở Sơn Tịnh, Mộ Đức, Đức Phổ.
  • Tại Quảng Ngãi, đã có 2 cơ sở chứng nhận VietGAP cho rau trồng: Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh và dịch vụ rau an toàn Sông Trà và Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao QNASAFE. Ngoài ra, tỉnh còn có 6,5 ha sản xuất được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
  • Các huyện như Trà Bồng đã tập trung vào canh tác cây quế, trong khi Ba Tơ, Sơn Hà và Minh Long đã áp dụng công nghệ cao để tăng năng suất trồng mía.
  • Một số sản phẩm nông nghiệp nổi bật của Quảng Ngãi đã được cấp chứng nhận quyền sở hữu công nghiệp như tỏi Lý Sơn, hành tím Bình Hải, trà Minh Long và quế Trà Bồng.
  • Trong lĩnh vực chăn nuôi, Quảng Ngãi đã chuyển đổi từ chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ sang hình thức chăn nuôi tập trung. Đến năm 2019, đã có 63/129 trang trại được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại, trong đó có 2 trang trại được cấp chứng nhận VietGAP.
  • Tính đến cuối tháng 3/2023, tỉnh đã thu hút được 34 dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, với tổng vốn đăng ký 168,07 tỷ đồng. Trong đó, 19 dự án đã hoạt động, 15 dự án đang triển khai.
  • Tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tổ chức hỗ trợ cho các cơ sở và doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn, với tổng số tiền hỗ trợ là 13,943 tỷ đồng.
  • Trong năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hỗ trợ 7 cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản áp dụng các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến, trong đó có cơ sở áp dụng VietGAP và HACCP.

Trong tương lai, Quảng Ngãi đặt ra mục tiêu tăng trưởng nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ở mức 4 – 5% mỗi năm theo Quy hoạch tỉnh từ 2021 đến 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung vào phát triển nông nghiệp chất lượng, giá trị và bền vững, đặc biệt trong việc tập trung hóa và hiện đại hóa nông nghiệp, bảo vệ môi trường và cơ cấu lại ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Các khu nông nghiệp công nghệ cao, khu chăn nuôi tập trung, và các vùng nông nghiệp khác sẽ được hình thành để tối ưu hóa sự phát triển và ứng dụng công nghệ cao và số trong sản xuất nông nghiệp.