Với những đặc thù về thị trường, điều kiện tự nhiên và tập quán canh tác cũng như bối cảnh phát triển hiện tại, ngành Nông nghiệp Hà Nội đang đối mặt với nhiệm vụ cấp bách là tạo ra một không gian phát triển mới, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Mục tiêu này không chỉ giúp nâng cao giá trị của nông sản, tăng thu nhập cho nông dân mà còn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao cấp của người dân.

Với những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, ngành Nông nghiệp Hà Nội đã xác lập vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô. Trong năm 2023, quy mô sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp ước tính đạt gần 50.000 tỷ đồng (khoảng 2 tỷ USD), cao hơn xấp xỉ 8 lần so với năm 2008 và đứng đầu về quy mô so với các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng. Có một số lĩnh vực đặc biệt của Hà Nội đứng đầu cả nước, ví dụ như Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) với hơn 2.167 sản phẩm OCOP, chiếm 22% tổng số sản phẩm OCOP cả nước; và lĩnh vực chăn nuôi, với quy mô đàn trên 40 triệu con, đặc biệt đàn gia cầm đứng đầu cả nước và đàn lợn xếp thứ ba.

Ngoài việc cung cấp lương thực và thực phẩm ổn định cho người dân, ngành Nông nghiệp Thủ Đô Hà Nội còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và tạo ra những khu vực xanh cho Thủ đô.

Ngoài những thành tựu đã đạt được, Hà Nội còn có một số thế mạnh độc đáo mà không phải địa phương nào cũng có. Điều này bao gồm một số trường đại học và học viện về nông nghiệp trải rộng trên địa bàn, thuận lợi cho việc tiếp thu và ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực nông nghiệp. Thành phố cũng có đội ngũ nhân lực dồi dào và chất lượng, thị trường tiêu thụ rộng lớn và là một đầu mối giao thương quan trọng trong nước và quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đã đề xuất rằng ngành Nông nghiệp Thủ Đô cần phải có tư duy mở cửa hơn để tạo ra giá trị cao hơn. Nếu chỉ tập trung vào sản lượng, giá trị thực sự không nhiều, và không thể phát huy hết tiềm năng của khu vực nông thôn Hà Nội, mà có nhiều giá trị văn hóa, lịch sử và con người.

Hiện nay, vấn đề quan trọng nhất đối với nông nghiệp Hà Nội là cần thay đổi để trở thành một nền nông nghiệp tri thức, nông nghiệp thông minh. Trong tầm nhìn dài hạn, quá trình lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 sẽ chứng kiến sự điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội. Điều này đòi hỏi việc xác định lại vị trí, vai trò và hướng phát triển đồng bộ của lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn trong bối cảnh tổng thể của Hà Nội. Trọng tâm là không chỉ đảm bảo an ninh lương thực mà còn đóng góp vào việc xây dựng một Thủ đô xanh, một thành phố du lịch sinh thái và trải nghiệm.

Nhiệm vụ quan trọng của ngành Nông nghiệp Thủ Đô và các địa phương trên địa bàn thành phố hiện nay là tiếp tục thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp liên quan đến kế hoạch phát triển vùng sản xuất. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ cao và công nghệ số, phát triển nông nghiệp xanh và sinh thái là yếu tố cốt lõi. Các địa phương cần xây dựng quy hoạch cụ thể cho ngành Nông nghiệp phù hợp với điều kiện phát triển của Thủ đô. Đặc biệt, cần chú trọng đến yếu tố văn hóa và du lịch, bởi đây là một nguồn lực quan trọng trong phát triển nông nghiệp và nông thôn hiện nay của Thăng Long – Hà Nội, mảnh đất nghìn năm văn hiến.

Một không gian phát triển mới cho nông nghiệp Thủ Đô sẽ là bước đầu cho sự phát triển nhanh chóng và bền vững của khu vực nông thôn Hà Nội.

Screenshot 1