Nông sản xã Phú Nhuận
Nông sản xã Phú Nhuận

Thôn Hồ xã Phú Nhuận, Bắc Giang, Việt Nam

truongthuyluong84@gmail.com

Trụ sở UBND xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang.