HTX Cây ăn quả Lục Ngạn
HTX Cây ăn quả Lục Ngạn

Nhà văn hóa thôn Trường Sinh, Xã Tân Quang, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang., Việt Nam

0979931248

tranbalinh.128@gmail.com

HTX Cây ăn Quả Lục Ngạn với các hoạt động sản xuất, sơ chế, chế biến, thương mại nông sản được thành lập ngày 24 tháng 2 năm 2017 có các sứ mệnh sau:

  • Tập hợp nông dân nhằm tổ chức sản xuất cây ăn quả hiệu quả, ứng dụng khoa học kỹ thuật cao vào sản xuất.
  • Tổ chức sản xuất bền vững, bảo vệ môi trường, sức khỏe người sản xuất, bảo vệ đất và môi trường sinh thái.
  • Sản phẩm sản xuất ra có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thị trường.

Thông tin liên hệ: Email: htxlucngan@gmail.com ĐT: 091.400.1638 / 03.82.82.82.81 (Mr Nguyên) hoặc 097.993.1248 (Mr Linh)

  • Địa chỉ: trụ sở Nhà văn hóa thôn Trường Sinh, Xã Tân Quang, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang.
  • Quy mô: 40 ha.
  • Thực hành sản xuất: đủ điều kiện an toàn thực phẩm, VietGAP.
  • Mô hình: Nông nghiệp sinh thái, nông dân sinh thái, vườn cam nhà mình.