Nhà vườn Ngô Long Thọ
Nhà vườn Ngô Long Thọ

Nhà vườn Ngô Long Thọ


ngolongtho@gmail.vn

Trang trại Ngô Long Thọ trồng nhiều loại trái cây được xem là đặc sản của địa phương như: mãng cầu, bưởi, cam, quýt, sầu riêng…

Trang trại Ngô Long Thọ cập nhật  thường xuyên, chính xác về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, định hướng sản xuất cây ăn trái theo hướng hữu cơ.

Hiện tại không có đánh giá nào.