Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Thương mại Du lịch TP Hà Nội (HPA) đã công bố kế hoạch tổ chức một loạt Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP (Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp và nông thôn) tại hai huyện Mỹ Đức và Mê Linh. Sự kiện này dự kiến thu hút sự tham gia của nhiều gian hàng và hoạt động tuyên truyền quảng bá để thúc đẩy tiêu dùng và sản xuất các sản phẩm nông nghiệp và làng nghề truyền thống.nong san

Cụ thể, từ ngày 17 đến 20 tháng 01, HPA sẽ tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP tại huyện Mỹ Đức. Sự kiện này bao gồm:

  1. Khu không gian chung để quảng bá sản phẩm hàng hóa nông sản.
  2. Khu gian hàng trưng bày và quảng bá các sản phẩm nông sản, đặc sản vùng miền, thực phẩm chế biến, sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và sản phẩm OCOP từ 3-5 sao được chứng nhận.

Dự kiến có khoảng 100 gian hàng, bao gồm:

  • Khu gian hàng miễn phí để các tỉnh và thành phố quảng bá và giới thiệu các sản phẩm nông sản và OCOP tiêu biểu (30 gian hàng).
  • Khu gian hàng tuyên truyền để quảng bá sản phẩm nông sản, sản phẩm chế biến, sản phẩm nông nghiệp xanh, sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và sản phẩm OCOP cũng như làng nghề truyền thống của Hà Nội và các tỉnh, thành phố (40 gian hàng).
  • Khu tuyên truyền quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống và sản phẩm xanh (30 gian hàng).
  • Khu ẩm thực truyền thống huyện Mỹ Đức với diện tích 300m2 (30 gian hàng).

Tại huyện Mỹ Đức, sự kiện tiếp theo sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 18 tháng 2, với khoảng 110 gian hàng, bao gồm:

  • Khu gian hàng miễn phí để các tỉnh và thành phố quảng bá và giới thiệu các sản phẩm nông sản và OCOP tiêu biểu (40 gian hàng).
  • Khu gian hàng tuyên truyền để quảng bá sản phẩm nông sản, sản phẩm chế biến, sản phẩm nông nghiệp xanh, sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và sản phẩm OCOP cũng như làng nghề truyền thống của Hà Nội và các tỉnh, thành phố (30 gian hàng).
  • Khu tuyên truyền quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống và sản phẩm xanh (30 gian hàng).
  • Khu ẩm thực truyền thống huyện Mỹ Đức với diện tích 400m2 (40 gian hàng).

Ngoài các hoạt động chính trong sự kiện, sự kiện tại Mỹ Đức và Mê Linh cũng sẽ có các hoạt động tuyên truyền quảng bá, trình diễn văn hóa truyền thống và ẩm thực đặc trưng của Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Sự kiện này cũng nhấn mạnh việc quảng bá sản phẩm nghề truyền thống, sản phẩm OCOP và khuyến nghị các hoạt động quảng bá, kết nối để khách hàng có cơ hội thử sản phẩm tại gian hàng.

Sự kiện này nhằm thúc đẩy tiêu dùng và sản xuất các sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xã hội của Thủ đô và cả nước. Đồng thời, sự kiện cũng quảng bá các nét văn hóa độc đáo, ẩm thực và đặc trưng vùng miền, đồng thời giới thiệu và quảng diễn sản phẩm nghề truyền thống đến người tiêu dùng, khách tham quan và du khách quốc tế, từ đó góp phần gìn giữ và thúc đẩy các giá trị văn hóa của Thủ đô Hà Nội và các địa phương trong cả nước.