Có bao nhiêu người đã từng đặt câu hỏi “Tại sao nông sản Việt liên tục cần giải cứu, trong khi đó gia đinh tôi và bạn bè thường xuyên phải sử dụng các thực phẩm không rõ nguồn góc, chất lượng hoặc có thì với chi phí rất cao?

Chúng tôi trăn trở làm sao đế giải quyết được bài toán đó, và Nông Sản An Tâm được ra đời.

Không phải là những chuyên gia trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời nhận thấy vấn đề nằm ở kết nối, Nông Sản An Tâm hướng tới giải quyết 1 phần trong cả bài toán lớn đặt ra ban đầu – Bring farm to home (mang đặc sản từ trang trại tới từng nhà). Sứ mệnh Nông Sản An Tâm với kim chỉ nam là ứng dụng nền tảng công nghệ, góp phần vào công cuộc chuyến đổi số nông nghiệp, đồng thời kết nối cộng đồng để cùng chia sẻ và tối ưu các nguồn lực trong xâ hội thông qua các hoạt động như tạo chiến dịch mua chung, chia sẻ chi phí, hỗ trợ nông dân xây dựng thương hiệu nhà vườn…

Trong vòng 5 năm tới, Sàn giao dịch nông sản Nông Sản An Tâm kì vọng trở thành nền táng hỗ trợ nông dân phát triển đầu ra bền vững đồng thời là nơi giao dịch nông sản tin tưởng của người tiêu dùng lớn nhất Việt Nam.

Để thay đổi thói quen tiêu dùng cần đến sự nỗ lực của cả cộng đồng. Nông Sản An Tâm không có tham vọng một mình giải quyết được mọi vấn đề cúa bài toán nông nghiệp lớn trên. Chúng tôi xác định rõ vai trò là cầu nối, nỗ lực từng ngày để ngày một nâng cao tiêu chuẩn tiêu dùng, giá trị và thương hiệu nông sản Việt.

Nông Sản An Tâm – Một nền tảng mới khai sinh, như ánh bình minh rực rỡ ló rạng trên trang trại xanh , nơi trung gian kết nối tất cả các giao dịch mua, bán các mặt hàng nông sản, thực phẩm sạch, vật tư phụ kiện và các dịch vụ phục vụ chuỗi cung ứng nông nghiệp trong và ngoài nước.