Hiện nay, an toàn vệ sinh thực phẩm đang trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng trong xã hội. Một trong những tiêu chuẩn hàng đầu để đánh giá về vệ sinh an toàn thực phẩm đó chính là thực phẩm an toàn.

rauhuuco
Nhưng để có được thực phẩm an toàn thì bước quyết định đầu tiên là phải có sản phẩm nông nghiệp sạch.

Muốn có thực phẩm an toàn thì trước tiên phải có sản phẩm nông nghiệp sạch

Nông nghiệp sạch trong lĩnh vực trồng trọt cho phép sử dụng tất cả các loại giống, kể cả giống cây trồng biến đổi gen; nhưng không cho phép sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, bệnh, cỏ dại có nguồn gốc hóa học. Nông nghiệp sạch trong lĩnh vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản thì không được phép sử dụng chất kháng sinh và thức ăn không rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó, khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra thì sản phẩm nông nghiệp phải đạt tiêu chuẩn sạch theo qui định của cơ quan có thẩm quyền.
Những qui định về sản phẩm nông nghiệp sạch theo một hệ thống dựa trên các số liệu phân tích để chứng minh mức tồn dư của các hóa chất độc hại hoặc từng hóa chất độc hại cụ thể trong từng sản phẩm nông nghiệp mà con người sử dụng liên tục nhưng không bị ảnh hưởng tới sức khỏe. Bên cạnh đó, trong quá trình sản xuất nông nghiệp để tạo ra sản phẩm không được gây hại tới môi trường (đất, nước, không khí). Nếu như không đảm bảo các qui định trên thì sản phẩm nông nghiệp đó không được coi là sản phẩm nông nghiệp sạch. Mức qui định về sản phẩm nông nghiệp sạch phụ thuộc vào qui định của từng quốc gia cụ thể.
Như vậy, để sản phẩm nông nghiệp khi sản xuất ra được mọi người tiêu dùng trong nước đón nhận hoặc để được xuất khẩu đi các nước thì sản phẩm nông nghiệp đó phải đạt tiêu chuẩn là sản phẩm nông nghiệp sạch. Để đánh giá sản phẩm nông nghiệp sạch, hiện nay, tại Việt Nam và thế giới dựa trên các tiêu chuẩn của VietGAP, GAP, AseanGAP hay GlobalGAP.
Ngoài ra, để tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch thì các điều kiện và vật liệu phục vụ sản xuất phải có lý lịch rõ ràng. Sản phẩm nông nghiệp sản xuất ra phải được kiểm tra, chứng minh bằng hệ thống các số liệu phân tích của cơ quan chức năng và khi cần có thể truy xuất được nguồn gốc của sản phẩm.

Từ sản phẩm nông nghiệp sạch để tạo ra thực phẩm an toàn cần phải có những yêu cầu cần thiết khác

Khi đã có sản phẩm nông nghiệp sạch, công đoạn tiếp theo là quá trình thu mua, vận chuyển, đóng gói, bảo quản, quá trình phân phối tới người tiêu dùng và quá trình chế biến phải đảm bảo sản phẩm không bị nhiễm các hóa chất độc hại và không bị lây nhiễm các ký sinh trùng gây bệnh cho con người; tức là các quá trình này phải đảm bảo theo đúng các qui định về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Chỉ khi các thực phẩm có quá trình từ khâu sản xuất, thu mua, bảo quản, phân phối đến khâu chế biến đảm bảo được các yêu cầu nêu thì thực phẩm đó mới đạt yêu cầu là thực phẩm an toàn.