Giúp nhà bán hàng quản lý gian hàng và vận hành kinh doanh một cách hiệu quả. Trong xu thế hiện đại, thương mại điện tử sẽ là thị trường tiềm năng cho bất kỳ ai biết tận dụng nó.