Trong vòng 5 năm tới, Sàn giao dịch nông sản Nông Sản An Tâm kì vọng trở thành nền táng hỗ trợ nông dân phát triển đầu ra bền vững đồng thời là nơi giao dịch nông sản tin tưởng của người tiêu dùng lớn nhất Việt Nam.

Để thay đổi thói quen tiêu dùng cần đến sự nỗ lực của cả cộng đồng. Nông Sản An Tâm không có tham vọng một mình giải quyết được mọi vấn đề cúa bài toán nông nghiệp lớn trên. Chúng tôi xác định rõ vai trò là cầu nối, nỗ lực từng ngày để ngày một nâng cao tiêu chuẩn tiêu dùng, giá trị và thương hiệu nông sản Việt.

Nông Sản An Tâm – Một nèn tảng mới khai sinh, như ánh bình minh rực rỡ ló rạng trên trang trại xanh , nơi trung gian kết nối tất cả các giao dịch mua, bán các mặt hàng nông sản, thực phẩm sạch, vật tư phụ kiện và các dịch vụ phục vụ chuỗi cung ứng nông nghiệp trong và ngoài nước.