Screenshot 1 8 Trong những năm gần đây, Hội Nông dân (HND) tại huyện Thới Lai đã tự khắc đẩy mạnh sự thay đổi trong cơ cấu cây trồng và chăn nuôi, tập trung vào sản xuất hàng hóa, tăng giá trị của các sản phẩm nông sản. Họ đã tạo ra mô hình sản xuất sạch và an toàn, tuân thủ quy trình VietGAP và GLOBALGAP, cũng như đăng ký nhãn hiệu và cấp mã vùng trồng với mục tiêu đưa nông sản của họ ra thị trường lớn hơn. Kết quả là nhiều loại sản phẩm nông nghiệp của họ đã được tiếp cận thị trường trong nước và một số đã xuất khẩu thành công.

Vào ngày 7-12 vừa qua, HND tại xã Tân Thạnh đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến với một đối tác tại Trung Quốc, nhằm giúp đối tác này hiểu rõ quy trình và kỹ thuật sản xuất của các nông dân địa phương, để họ có thể tổ chức thu mua nông sản trong tương lai. Theo Chủ tịch HND xã, ông Huỳnh Ngọc Toàn, HND đã tích cực tìm kiếm thị trường cho các sản phẩm nông sản. Ví dụ, nhãn hiệu của họ đã được xuất khẩu sang Mỹ trong một thời gian, nhưng do tác động của đại dịch COVID-19, xuất khẩu đã tạm dừng. Hiện nay, HND đang cố gắng tìm kiếm đối tác để xuất khẩu 12ha sầu riêng sang thị trường Trung Quốc.

Để giúp nông dân cung cấp sản phẩm nông sản chất lượng cao và an toàn cho thị trường nội địa và quốc tế, HND xã đã hướng dẫn nông dân thực hiện quy trình GLOBALGAP cho 25ha thanh nhãn, và hướng dẫn sản xuất theo quy trình VietGAP cho 12ha sầu riêng, 7ha mận An Phước và 9ha rau an toàn. HND xã cũng đã hỗ trợ việc thành lập 3 hợp tác xã, 7 tổ hợp tác và 2 chi hội nông dân nghề nghiệp, tất cả hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Các thành viên của HND đã đạt được nhiều thành công trong sản xuất. Ví dụ, Chi hội Nông dân nghề nghiệp ấp Thới Phước 1 đã sản xuất 45ha lúa giống thân thiện với môi trường và 5ha rau màu theo quy trình VietGAP. Lúa giống của họ đã được Viện Lúa ĐBSCL ký hợp đồng mua với giá cao hơn thị trường 700 đồng/kg. Các sản phẩm rau màu của họ đã được các siêu thị ở thành phố chấp nhận và có giá ổn định.

HND xã cũng đã đề xuất cấp giấy chứng nhận OCOP 3 sao cho trái cây thanh nhãn của HTX Thuận Phát. Họ cũng đang xem xét việc cấp giấy chứng nhận OCOP cho bánh tráng và sầu riêng trên địa bàn. Mục tiêu của họ là đưa nhiều sản phẩm nông sản ra thị trường và đóng góp vào sự phát triển của nền nông nghiệp địa phương.

HND huyện Thới Lai đã tập trung vào việc phát triển các sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), tập trung vào cung cấp sản phẩm nông sản chất lượng cao cho thị trường khó tính. Họ đã thúc đẩy việc triển khai nhiều giải pháp để tăng cường cung ứng các sản phẩm nông sản, đặc biệt là trong OCOP. Họ cũng đã hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế tập thể và thực hiện quy trình sản xuất VietGAP và GLOBALGAP để tạo ra hiệu suất kinh doanh tốt hơn.

Theo Chủ tịch HND huyện, ông Lương Duy Khanh, hiện huyện Thới Lai đã có 19 sản phẩm OCOP thành công. Các cấp HND đã thành lập 5 chi hội nông dân nghề nghiệp, 153 tổ hội nghề nghiệp, 55 tổ hợp tác, và 22 hợp tác xã, cũng như xây dựng 36 mô hình kinh tế tập thể và 54 dự án sản xuất hiệu quả.

Trong tương lai, HND huyện Thới Lai sẽ tiếp tục hỗ trợ nông dân thực hiện quy trình VietGAP và GLOBALGAP, thúc đẩy hợp tác sản xuất, đăng ký nhãn hiệu và sản phẩm OCOP, cũng như tăng cường hoạt động quảng bá và thương mại. Mục tiêu của họ là đưa các sản phẩm nông sản ra thị trường lớn hơn, từ đó tạo điều kiện cho nông dân nâng cao thu nhập và xây dựng một nền nông nghiệp bền vững tại địa phương.