Quy trình giải quyết tranh chấp

CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP/KHIẾU NẠI

Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, Nông Sản An Tâm khuyến khích giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên để đạt được sự đồng thuận về phương án giải quyết. Nếu hai bên không thể thương lượng với nhau và yêu cầu Nông Sản An Tâm đứng ra giải quyết vụ việc. Quyết định của Nông Sản An Tâm là quyết định cuối cùng. Tranh chấp hoặc khiếu nại sẽ được Nông Sản An Tâm xử lý theo trình tự sau:

Bước 1: Để tạo khiếu nại yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền tới Nông Sản An Tâm, người mua cần bấm khiếu nại ngay trong trang “Mua hàng”, mục đơn hàng “Đã thanh toán”. Hệ thống sẽ ghi nhận khiếu nại này của Người Mua. Việc tạo khiếu nại Trả hàng/Hoàn tiền là để Nông Sản An Tâm tạm giữ khoản tiền hàng cần thanh toán cho Người Bán lại cho đến khi giải quyết xong. Các tranh chấp không phải là khiếu nại Trả hàng/Hoàn tiền có thể được gửi đến cho Nông Sản An Tâm qua email info@nongsanantam.vn hoặc Hotline hỗ trợ:  0931.216.565.

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Nông Sản An Tâm sẽ tiếp nhận các yêu cầu của người khiếu nại/các bên tranh chấp. Nông Sản An Tâm sẽ có biện pháp cụ thể hỗ trợ người khiếu nại/các bên tranh chấp để giải quyết tùy theo tính chất và mức độ của vụ việc.

Bước 3: Khiếu nại Trả hàng/Hoàn tiền được xử lý theo Chính Sách Trả Hàng Và Hoàn Tiền của Nông Sản An Tâm. Đối với các tranh chấp không phải là khiếu nại Trả hàng/Hoàn tiền, Nông Sản An Tâm yêu cầu các bên tranh chấp cung cấp đầy đủ thông tin/tài liệu liên quan đến vụ việc, và đưa ra hướng giải quyết dựa trên các thông tin/tài liệu thu thập được trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ các thông tin/tài liệu có liên quan đến vụ việc.

Bước 4: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử, Nông Sản An Tâm sẽ yêu cầu các bên tranh chấp đưa vụ việc ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Nông Sản An Tâm tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của khách hàng (người tiêu dùng). Các Người Bán Hàng trên sàn cần cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin/tài liệu liên quan đến sản phẩm. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.